Du är här

Föräldrakooperativet

Föreningen - hur den fungerar och styrs
Montessoriförskolan Skeppet är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna driver verksamheten som en ekonomisk förening. Som förälder får du inblick i hur verksamheten fungerar, genom engagemang och samverkan. Föreningens organisation består av årsmötet och styrelsen. Den anställda personalen, med förskolechefen ansvarar för den dagliga praktiska och den pedagogiska verksamheten.

Montessoriförskolan Skeppets “högsta beslutande organ” är årsmötet. Där fastställs budgeten för kommande år och styrelse.

I dagsläget är Martin Hugosson vår ordförande och huvudman. Styrelsen sammanträder ca 4 gånger per termin.

Föreningens ledord är är glada barn och glada vuxna, engagemang och sund ekonomi.

Föreningens målsättning

  • Vi vill genom att aktivt delta i arbetet kring montessoriförskolan verka för förskolans kvalitet och barnens välbefinnande.
  • Vi vill att hela verksamheten präglas av montessoripedagogiken, att minst 2/3 av personalen är montessoriutbildade och att undervisningen är åldersintegrerad.
  • Fortbildningsplaner ska finnas för all personal. De av personalen som inte har montessoriutbildning ska ha en plan för utveckling i montessoripedagogiken.
  • De förskoleansvariga ska i samarbete med personalgruppen formulera övergripande mål för verksamheten och löpande informera om viktiga aktiviteter.

Föräldrarnas engagemang och samverkan
Engagemang och samverkan är grunden för vår framgångsrika förening och nedan kan du se vad föräldrarna förväntas bidra med. En viktig skillnad från många andra föräldrakooperativ är att vi inte har obligatoriska jour-dagar när föräldrar förväntas rycka in som vikarier och arbeta i verksamheten om personalen är frånvarande.

Medlemsmöten, fixardag, fixargrupper
En gång per termin hålls medlemsmöte och fixardag då samtliga medlemmar förväntas delta. Föräldrarna ingår då i olika fixargrupper, med olika ansvarsområden. På detta sätt ser vi gemensamt till att förskolan, dess lokaler och gård alltid är fina och funktionella.

Tvätt 
En gång per termin ansvarar varje familj för veckotvätten.

Föräldramöten och utvecklingssamtal
En gång per termin anordnar personalen föräldramöte då den pedagogiska verksamheten presenteras. Föräldrarna erbjuds lika ofta till enskilda utvecklingssamtal för sina barn.

Montessorikurs
När nya föräldrar börjar hos oss välkomnas man till en obligatorisk kurs i Montessoripedagogik. Detta för att föräldrarna ska få en ökad kunskap samt inblick i hur vi arbetar. Föräldrarna får med sig praktiska tips på hur man kan hjälpa sitt/sina barn att bli mer självständiga i andra miljöer och situationer än på förskolan.
Det år barnet börjar på avdelningen Kajutan får föräldrarna en kurs i montessorimaterialet. Detta för att öka kunskapen till vårt fantastiska material.