Du är här

Pedagogiken

Vad är montessoripedagogik?
Montessoripedagogiken grundar sig på den italienska läkaren Maria Montessoris studier av barns utveckling. Hon upptäckte att alla barns utveckling följer samma mönster och sker i samma ordning, men att det är individuellt när förändringarna i utvecklingen sker. Därför måste pedagogiken anpassas efter var barnet befinner sig i utvecklingen, istället för att alla barn ska lära sig samma saker samtidigt.

ovning.gif
De viktigaste hörnstenarna för pedagogiken:

• trygghet
• självförtroende och tillit
• självständighet och oberoende
• respekt och hänsyn
• nyfikenhet och initiativförmåga
• koncentration och arbetsglädje
• hög personaltäthet och utbildad personal

Vårt pedagogiska mål på Montessoriförskolan Skeppet:
Med Montessoripedagogiken som grund är vårt mål som pedagoger att skapa en trivsam, varm och välkomnande miljö som barnen känner sig hemma i och som tillåter dem att utnyttja och använda sig ut av allt material, utan allt för mycket vuxenhjälp. Denna miljö hjälper barnen att utveckla sin självständighet under en kontrollerad och trygg omsorg.

Skeppet följer Maria Montessoris pedagogik genom att följa varje barns utveckling individuellt. Detta innebär att klassrummet är "fritt" för barnen att röra sig i och välja material efter eget intresse under en så lång tid som barnet själv vill. Barnen skall helst inte avbrytas under arbetstiden vilket hjälper till att utveckla deras koncentration.

Genom pedagogernas anteckningar från observationer av barnen och tillämpning av passande material, får barnen möjlighet att utveckla hela sin personlighet, både fysiskt och psykiskt, emotionellt, socialt och intellektuellt.

Förskolans målinriktning omfattar ett brett spektrum av erfarenheter som erbjuds alla Skeppets barn inom: konst, musik, naturkunskap, historia, biologi, dans och gymnastik, utflykter och utelek, språk, matematik, geometri, geografi, sinnestränande och praktiska material, träning i artighet och bordsskick, skapande verksamhet som målning, bakning och matlagning.

Det viktigaste målet är att träna på allas vår livsfilosofi - att visa hänsyn och empati för alla våra medmänniskor - en lära som utövas dagligen i vårt sätt att bemöta och kommunicera med barnen och med varandra.

Vad ska man titta efter i en montessorimiljö?
Här summerar vi viktiga delar som tillsammans summerar till en riktigt bra Montessoriförskola utifrån miljön, barnet och läraren.

Förberedd miljö
Är alla möbler i barnens storlek?
Är materialet i barnens storlek och tillgängligt för barnen?
Finns det ett material av varje?
Är materialet i ordning, attraktivt och komplett?
Finns det material som uppmuntrar oberoende och självständighet?
Finns det en positiv stämning, spontan vänlighet och respekt i miljön?
Hur är ljudnivån?

Barnet
Har barnet ett arbetspass på 2½ - 3 timmar?
Får barnen fritt välja material?
Vilka val gör barnen?
Hur hämtar de ett nytt material och hur avslutar de sitt arbete?
Arbetar barnen tillsammans åldersblandat?
Arbetar barnen koncentrerat?
Uppmuntras barnen att hjälpa varandra?

Pedagogen 
Är pedagogen lugn, talar tyst och är avslappnad?
Visar pedagogen barn och vuxna respekt?
Arbetar pedagogen individuellt med barnen?
Finns det bevis på observation?
Var är pedagogen? Ser du pedagogen? Hon/han ska vara osynlig!