Du är här

Vi som jobbar här

Ett viktigt mål på vår förskola är att hålla en hög personaltäthet och att ha personal med rätt kompetens och profil, eftersom det är viktigt för en högkvalitativ Montessoriförskola.

På Skeppets Montessoriförskola har vi en legetimerad förskollärare tillsammans med våra montessoripedagoger. Utöver det har vi en kock som lagar maten från grunden.
Alla pedagoger har löpande möjlighet till fortbildning efter behov och intresse.

Våra pedagoger säger att deras arbete är stimulerande och utvecklande. Att det är meningsfullt och fantastiskt att hjälpa barnen att utvecklas i sin egen takt med hjälp av montessoripedagogiken och den förberedda miljön. Att det är underbart att tillsammans med barnen fånga ögonblicken och glädjas åt framsteg, stora som små. Det är vi mycket tacksamma för eftersom vi har som mål att förskolan ska ha glada barn och glada vuxna.

Vi föräldrar är engagerade i den praktiska delen av skötseln av förskolan, men vi låter pedagogerna ta de pedagogiska besluten. Våra pedagoger har tillsammans en gedigen yrkeskunskap och erfarenhet. De flesta av dem har varit många år på förskolan och tillsammans format verksamheten när det gäller miljö, stämning, tankesätt och pedagogisk inriktning. Bland annat har de gett förskolan en tradition av att ge stort utrymme för matglädje, matlagning och måltider. Vi har också våra pedagoger att tacka för det lugn och den tydlighet som både vi föräldrar och våra barn behöver så väl i vår vardag.