Du är här

En dag på Kajutan

Kajutan är vår avdelning för barn mellan 3 och 6 år, här har vi 24 barn.
Så här ser en dag på Skeppet ut:

När barnen kommer till förskolan hälsar vi “God morgon” utomhus. Det är viktigt att barnen får en trevlig och välkomnande start på dagen.

08.30 – 11.00
Oftast sjuder det av aktivitet redan från tidig morgon. Barnen ges möjlighet att välja sin egen aktivitet på förmiddagen. Vardagssysslor som att skala och skära morot eller pressa apelsinjuice lockar några av barnen. Andra barn arbetar med siffror och bokstäver eller lär sig om växt- och djurriket, eller något annat spännande ämne. Varje barn väljer att arbeta med önskat Montessorimaterial och arbetar i egen takt, åldersanpassat, självständigt eller tillsammans med en eller flera kompisar. Barnen kan också måla vid staffli, rita, klippa, sy och brodera på tyg eller kort, samt arbeta med lera eller trä pärlor.

11.00
Nu ringer vi i klockan. Det är dags att avsluta, städa och plocka undan. En kort samling innan lunch spelar en viktig funktion i barnens sociala utveckling. Efter ett kort upprop kanske vi presenterar ett Montessorimaterial, sjunger en sång, leker en lek eller vi kanske har en övning i artighet, som också är ett viktigt inslag i våra samlingar. Barnen får också möjlighet att själva berätta och träna sig i att framträda inför varandra. Samlingen avslutas med att våra två matvärdar presenterar lunchen för att sedan hälsa oss andra välkomna in i köket.

11.30
Lunchen serveras. Barnen och pedagogerna sitter vid flera mindre bord där de serverar sig själva och även plockar undan efter sig.

12.30
Efter lunch är vi utomhus och leker. Uteleken är en viktig del i barnens utveckling, dels den fria lekens betydelse men också för motoriken och ur hälsosynpunkt. På gården finns möjlighet att cykla, springa, klättra, åka rutchkana, gunga, gräva, kratta, sopa och mycket mer. Vi har även ett trädgårdsland där vi odlar grönsaker, kryddor och rotfrukter.

14.00
Mellanmål serveras ute eller inne beroende på väder, vind och årstid.

Barnen har återigen möjlighet att fritt få välja arbete/utomhusaktivitet. Det är också viktigt att få avsluta arbetet/leken innan hemgång. När barnen hämtas försöker vi alltid säga några ord för att avsluta dagen och säga adjö.
 

Övrigt: Under sin tid på Skeppet gör alla barn teaterbesök och museibesök. Vi tycker också det är viktigt att uppmärksamma våra högtider och traditioner. De äldre barnen besöker Metodverkstaden, som erbjuder skapande av alla former, ett par tillfällen under vårterminen.
En gång i veckan går vi iväg från förskolan och har utedag. Ofta går vi ut i skogen och undersöker allt vad den har att erbjuda samt äter lunch eller mellanmål beroende på årstid. Elfvik är också en plats vi gärna besöker framåt våren. Där hälsar vi på lammungar, kor, hästar, kaniner, höns och leker på de stora gräsytorna. 
Under vintemånaderna åker vi skridskor ett par gånger med de äldre barnen.
En gång i veckan har vi även Röris på em där alla barn får mäjlighet att gymnastisera och röra sig till musik.
Vi besöker även biblioteket regelbundet under hela läsåret.