Du är här

Kvalitetsarbete

På Montessoriförskolan Skeppet arbetar vi för att leverera högsta kvalité gällande barnosorg. Ett led i detat arbete är förskolans egen föräldralänk med följande ansvar:

•Kontakt mellan personal och föräldrar med avseende på synpunkter och tankar kring verksamheten
•Är ett ”filter” mellan lärare och föräldrar i syfte att öka förståelsen för båda parternas synpunkter och krav
•Kontaktperson för nya familjer
•Kontaktar nya familjer efter inskolning för feedback och eventuella synpunkter
 
Kontakt föräldralänk: